UA-29246472-1

Verklaring medicatie

Verklaring met betrekking tot het aanreiken/toedienen van geneesmiddelen

Gekkoo is niet verantwoordelijk voor het aanreiken/toedienen van medicatie aan leerlingen en de mogelijke gevolgen daarvan.
Onze docenten zijn niet gecertificeerd. Ouders/verzorgers zijn en blijven verantwoordelijk voor het toedienen van medicijnen en/of zelfzorgmiddelen.

Deze clausule biedt een mogelijke oplossing voor het toedienen of aanreiken van medicatie. Hierover treden wij op voorhand graag met u in overleg. Eventuele afspraken in dit kader kunnen hiermee worden bevestigd.

Door uw akkoord te geven op deze verklaring geeft u als ouder/verzorger de docenten/begeleiders/vrijwilligers van Gekkoo toestemming om zijn/haar kind tijdens de lessen van Gekkoo het voorgeschreven geneesmiddel/zelfzorgmiddel aan te reiken of toe te dienen.

  1. De naam van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel, de dosering, het tijdstip en de wijze van toediening wordt op de medicatielijst van uw kind vastgelegd. Tevens worden eventuele bijzonderheden vermeld op de medicatielijst.
  2. Ouders/verzorgers leveren een overzichtslijst alsmede een toedienlijst aan, opgevraagd bij de apotheek. Bij wijzigingen in de medicatie (of in de hoeveelheid) worden nieuwe overzichtslijsten en toedienlijsten aangeleverd door ouders/verzorgers.
  3. Geneesmiddelen/zorgmiddelen dient men aan te bieden in de originele verpakking. Indien u kiest om medicatie in een apart medicijndoosje/­‐potje etc. mee te geven, is dit op eigen risico. De medewerkers van Gekkoo kunnen in dat geval de inhoud niet op juistheid controleren.
  4. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste medicatie, hoeveelheid, dosering en het doorgeven van eventuele wijzigingen.
  5. Gekkoo is niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen die kunnen optreden van het door de medewerkers toegediende/aangereikte geneesmiddel. In geval van twijfel/onduidelijkheid mag contact worden opgenomen met de behandelend arts, huisartsenpost en/of apotheker.