UA-29246472-1

DVD ‘Rachid en Julia’ bestellen

De DVD van de voorstelling ‘Rachid en Julia’ is klaar.
Wilt u deze bestellen? Maak dan 25 euro over op rekening NL05RABO0111445108
ten name van Stichting Gekkoo onder vermelding van ‘DVD R en J’. Dan sturen we
u de DVD zo spoedig mogelijk toe.