UA-29246472-1

ANBI status

Stichting GEKKOO is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vanwege de ANBI-status kunnen donateurs hun giften aan Stichting GEKKOO aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

RSIN-nummer: 8205 42 313