UA-29246472-1

Lesgroepen ’17-’18

Gekkoo-Start A in DRU Cultuurfabriek Ulft: zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.
Gekkoo-Start B  in DRU Cultuurfabriek Ulft: zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Gekkoo-Start C in De Trefkuul Gaanderen: woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur.

docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar – lessen + open les en een kleine presentatie
Hier leer je in korte tijd wat theater is. Binnen een veilige omgeving gaan we aan het werk. Want alleen als je je veilig voelt, durf je jezelf te laten zien, is onze mening. Dus respect voor elkaar is belangrijk. Wat komt er allemaal kijken bij het spelen van een rol? Als acteur heb je je lichaam en je stem om rollen te spelen. Verbeelding is daarbij belangrijk. Maar ook samen spelen en naar elkaar luisteren. We gaan improviseren en korte scènes maken. Die laten we zien aan familie en vrienden.
Meld je vandaag nog aan…

Gekkoo-Speel in DRU Cultuurfabriek Ulft: zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.
docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar – lessen + open les en mogelijke een kleine voorstelling
Spelvaardigheden zoals verbeelding, samenspel, improviseren en krachtig spel worden verdiept en er is ruimte om met elke leerling te kijken waar het op spelgebied aan kan werken. Veiligheid en plezier staan ook hier voorop. Aan het eind mogelijk resulterend in een korte voorstelling die voor publiek wordt opgevoerd.

Gekkoo-Speel+ in DRU Cultuurfabriek Ulft: zaterdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur.
docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar – lessen + open les en mogelijke een kleine voorstelling
In deze groep gaan we inzetten op de verschillende speelstijlen die er in het theater zijn. We denken dan aan clown, slapstick, tragedie, melodrama, naturel, uitvergroot drama, maskerspel en komedie. We gaan werken met stukken tekst en experimenteren met de speelstijlen. Je ontdekt waar je je het prettigst in voelt: groot en expressief spel of juist klein en naturel spel.

Gekkoo-Breed in DRU Cultuurfabriek Ulft: zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.
docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar/Renske van Dijk/Jorn Snelting/Leonieke Scholten – lessen + open les en mogelijke een kleine voorstelling
Een combinatie van dialogen/monologen schrijven gecombineerd met het werken met theater, dans en film. Teksten die tot stand komen vanuit diverse inspiratiebronnen kunnen theatraal, dansant of filmisch worden uitgewerkt. Je gaat als speler dus spelen, dansen, schrijven, filmen, maken en regisseren. Resulterend in presentatie van gemaakt werk met als slotakkoord een eigen solo.

Gekkoo-Plus in DRU Cultuurfabriek Ulft: zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur.
docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar/Jorn Snelting – lessen + open les en mogelijke een kleine voorstelling
Onderzoek en experiment! Wat inspireert mij? Op welke manieren kan ik dat allemaal in een vorm gieten? Hoe kom ik van inspiratie tot creatie. Tijdens deze lessen worden de leerlingen extra uitgedaagd doordat er gebruik wordt gemaakt van meerdere gastdocenten die verschillende disciplines inbrengen (maskers, clown, scenografie, klassiekers). Van speler naar maker. Resulterend in een presentatie van werk voor publiek. 

Gekkoo-Productieklas in DRU Cultuurfabriek Ulft: vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar – lessen + open les en mogelijke een kleine voorstelling
Binnen deze groep gaan we aan het werk met twee voorstellinkjes. We gebruiken het hele jaar om vanuit een door de docent gekozen onderwerp tot een voorstelling te komen die we voor publiek gaan presenteren. De mogelijkheid bestaat dat we deze voorstelling ook op festivals gaan spelen of bij andere gelegenheden. We kleden de voorstelling aan met kostuums en attributen. De voorstelling mag ook een locatievoorstelling zijn op een speciale plek in de regio.

Gekkoo-Productieklas PLUS in DRU Cultuurfabriek Ulft: vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar – lessen + open les en mogelijke een kleine voorstelling
Binnen deze groep werken we toe naar een productie. We gebruiken het hele jaar om vanuit een thema, uitgangspunt of tekst tot een voorstelling te komen die we voor publiek gaan presenteren. De voorstelling komt uit op een speciale locatie in de regio.

Gekkoo-Groot in het Clubgebouw Ulftse Nachtegalen: dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
docenten: Pieter van Dijk/Floor Groote Haar – lessen + open les en een kleine voorstelling
Deze groep is voor volwassenen. We starten met de basis van theater: speelse oefeningen die je bewust maken van jezelf en je medespeler in de ruimte. Improvisaties zijn aan de orde van de dag. We nemen je bij de hand om steeds meer te durven. Afhankelijk van de samenwerking binnen deze groep gaan we aan het werk met een kleine productie. Die ontstaat vanuit een thema, een uitgangspunt of een tekst. Al improviserend komen we tot een voorstelling die we voor (select) publiek gaan presenteren. Interesse? Meld je vandaag nog aan…