UA-29246472-1

Lesdata THEATER 2017-2018

Gekkoo-Start A op ZATERDAGOCHTEND

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 09.00 – 10.00 uur

Dru Cultuurfabriek Ulft groep 09.00 uur:

zaterdagochtend 07, 28 oktober 2017
zaterdagochtend 04, 11, 18, 25 november 2017
zaterdagochtend 02, 09, 16 december 2017
Op 16 december een tussentijdse presentatie !!
—–
zaterdagochtend 13, 20, 27 januari 2018
zaterdagochtend 03, 10, 17 februari 2018
zaterdagochtend 10, 17, 24, 31 maart 2018
zaterdagochtend 07, 14, 21 april 2018
zaterdagochtend 12, 19, 26 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-Start B op ZATERDAGOCHTEND

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 10.00 – 11.00 uur

Dru Cultuurfabriek Ulft groep 10.00 uur:

zaterdagochtend 07, 28 oktober 2017
zaterdagochtend 04, 11, 18, 25 november 2017
zaterdagochtend 02, 09, 16 december 2017
Op 16 december een tussentijdse presentatie !!
—–
zaterdagochtend 13, 20, 27 januari 2018
zaterdagochtend 03, 10, 17 februari 2018
zaterdagochtend 10, 17, 24, 31 maart 2018
zaterdagochtend 07, 14, 21 april 2018
zaterdagochtend 12, 19, 26 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-Start C op WOENSDAGMIDDAG

De Trefkuul Gaanderen: Pelgrimstraat 59a Gaanderen
Lestijden:  vr. 16.30 – 17.30 uur

woensdagmiddag 02, 09, 16, 23, 30 november 2017
woensdagmiddag 07, 14, 21 december 2017
Op 21 december een tussentijdse presentatie !!
—–
woensdagmiddag 11, 18, 25 januari 2018
woensdagmiddag 01, 08, 15, 22 februari 2018
woensdagmiddag 08, 15, 22, 29 maart 2018
woensdagmiddag 05, 12, 19 april 2018
woensdagmiddag 03, 10, 17 mei 2018

op vr 26 mei (19.00 uur) en za 27 mei (19.00 uur) en op z0 28 mei (15.30 uur) presenteren in tenTOON’17
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-Speel  op ZATERDAGOCHTEND

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 11.00 – 12.00 uur

zaterdagochtend 07, 28 oktober 2017
zaterdagochtend 04, 11, 18, 25 november 2017
zaterdagochtend 02, 09, 16 december 2017
Op 16 december een tussentijdse presentatie !!
—–
zaterdagochtend 13, 20, 27 januari 2018
zaterdagochtend 03, 10, 17 februari 2018
zaterdagochtend 10, 17, 24, 31 maart 2018
zaterdagochtend 07, 14, 21 april 2018
zaterdagochtend 12, 19, 26 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-Speel+  op ZATERDAGMIDDAG

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 12.30 – 13.30 uur

zaterdagochtend 07, 28 oktober 2017
zaterdagochtend 04, 11, 18, 25 november 2017
zaterdagochtend 02, 09, 16 december 2017
Op 16 december een tussentijdse presentatie !!
—–
zaterdagochtend 13, 20, 27 januari 2018
zaterdagochtend 03, 10, 17 februari 2018
zaterdagochtend 10, 17, 24, 31 maart 2018
zaterdagochtend 07, 14, 21 april 2018
zaterdagochtend 12, 19, 26 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-Breed op  ZATERDAGMIDDAG

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 13.30 – 15.00 uur

zaterdagochtend 07, 28 oktober 2017
zaterdagochtend 04, 11, 18, 25 november 2017
zaterdagochtend 02, 09, 16 december 2017
Op 16 december een tussentijdse presentatie !!
—–
zaterdagochtend 13, 20, 27 januari 2018
zaterdagochtend 03, 10, 17 februari 2018
zaterdagochtend 10, 17, 24, 31 maart 2018
zaterdagochtend 07, 14, 21 april 2018
zaterdagochtend 12, 19, 26 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-PLUS + op ZATERDAGMIDDAG

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 15.00 – 16.30 uur

zaterdagochtend 07, 28 oktober 2017
zaterdagochtend 04, 11, 18, 25 november 2017
zaterdagochtend 02, 09, 16 december 2017
Op 16 december een tussentijdse presentatie !!
—–
zaterdagochtend 13, 20, 27 januari 2018
zaterdagochtend 03, 10, 17 februari 2018
zaterdagochtend 10, 17, 24, 31 maart 2018
zaterdagochtend 07, 14, 21 april 2018
zaterdagochtend 12, 19, 26 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

AUDITIEKLAS + op ZATERDAGMIDDAG

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 16.30 – 17.30 uur

zaterdagochtend 07, 28 oktober 2017
zaterdagochtend 04, 11, 18, 25 november 2017
zaterdagochtend 02, 09, 16 december 2017
—–
zaterdagochtend 13, 20, 27 januari 2018
zaterdagochtend 03, 10, 17 februari 2018
zaterdagochtend 10, 17, 24, 31 maart 2018
zaterdagochtend 07, 14, 21 april 2018
zaterdagochtend 12, 19, 26 mei 2018

Gekkoo-PRODUCTIEKLAS + op VRIJDAGAVOND

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 19.00 – 20.30 uur

vrijdagavond 08, 29 oktober 2017
vrijdagavond 05, 12, 19, 26 november 2017
vrijdagavond 03, 10, 17 december 2017
—–
vrijdagavond 14, 21, 28 januari 2018
vrijdagavond 04, 11, 18 februari 2018
vrijdagavond 11, 18, 25 maart 2018
vrijdagavond 01, 08, 15 april 2018
vrijdagavond 06, 13, 20 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-PRODUCTIEKLAS PLUS op VRIJDAGAVOND

DRU Cultuurfabriek Ulft: Hutteweg 24 Ulft
Lestijden: za. 20.30 – 22.00 uur

vrijdagavond 08, 29 oktober 2017
vrijdagavond 05, 12, 19, 26 november 2017
vrijdagavond 03, 10, 17 december 2017
—–
vrijdagavond 14, 21, 28 januari 2018
vrijdagavond 04, 11, 18 februari 2018
vrijdagavond 11, 18, 25 maart 2018
vrijdagavond 01, 08, 15 april 2018
vrijdagavond 06, 13, 20 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal

Gekkoo-GROOT + op DINSDAGAVOND

Clubgebouw Ulftse Nachtegalen Ulft: Biezenakker 2 Ulft
Lestijden: di. 20.00 – 21.30 uur (max: 14 deelnemers)

dinsdagavond 07, 14, 21, 28 november 2017
dinsdagavond 05, 12, 19  december 2017

dinsdagavond 9, 16, 23, 30  januari 2018
dinsdagavond 06, 13, 20 februari 2018
dinsdagavond 06, 13, 20, 27 maart 2018
dinsdagavond 03, 10, 17, 24 april 2018
dinsdagavond 08, 15, 22 mei 2018

op vr 25 mei (19.00 uur) en za 26 mei (19.00 uur) en op z0 27 mei (15.30 uur) tenTOON’18
Locatie: DRU Cultuurfabriek Conferentiezaal