UA-29246472-1

Donateurs

Theaterfabriek Gekkoo zoekt mensen die de stichting Gekkoo een warm hart toedragen. Donateurs die maandelijks of jaarlijks een bedrag doneren om het werk dat we doen mogelijk te maken.

Stichting Gekkoo is afhankelijk van bijdragen van subsidiënten en sponsoren. Om de hoogte van de bijdrage aan de lessen en producties van de kinderen zo laag mogelijk te houden is uw bijdrage van harte welkom.

Als u erover nadenkt Stichting Gekkoo te steunen, raden wij u aan contact op te nemen met Pieter van Dijk. Hij is bereikbaar via

06-4833 9258

of via pieter@gekkoo.nl

De minimale bijdrage is 25 euro per jaar. Donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Theaterfabriek en zitten bij open lessen en voorstellingen op de eerste rij.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.